FAQ

 

Vilka garantier kommer med Inferno ljudlarm?

INFERNO Produktgaranti – Du har utökat produktgaranti upp till fem år från inköpsdatum

INFERNO Ångerrätt – Du har alltid Ångerrätt i 14 dagar

INFERNO Reklamation – Du har alltid rätt att reklamera produktern enligt Konsumentköplagens bestämmelser

 

Om det nu är så outhärdligt, hur stänger man då av det?

Om larmet löser ut, så stänger du av larmet med larmdosan. Om du inte har en larmdosa tillgänglig så får du vänta tills larmet stänger av sig själv. Det enda egentliga alternativet är att vänta tills ljudlarmet slutat ljuda och sedan snabbt gå in i det övervakade området och stänga av larmsystemet som vanligt. 

 

Kan Inferno ljudlarm bli omintetgjord med öronproppar eller hörselkåpor?

Högkvalitativa hörselskydd kan reducera, men inte eliminera, intensiteten av ljudspektrumet. Syftet är helt enkelt att avskräcka eventuella obehöriga så att de främst inte försöker och i andra hand att smärtan och uppmärksamheten är så stor att de inte kan vara i närheten av skyddsobjektet oavsett om de har hörselskydd eller inte.

 

Är det lagligt?

Inferno ljudlarm är inställt att tjuta i 125db. Vår forskning om lagligheteten i att använda ett larm i 125dB har bekräftat att det inte strider mot någon känd lagstiftning enbart på grund av ljudnivån. Arbetsmiljöverket kräver, i enlighet med förordning 11 i Hälsa & Säkerhet i Anställningsförordningen (1995), att buller på arbetsplatsen inte överstiger en maxnivå på 140dB. Standards NZ
har bekräftat att standard AS/NZS 2201.1 2007 (med titeln “inbrottslarm”) är den tillämpliga standarden. Del 3.16.2.9.1 (varningsenheter med ljudlarm) av den standarden, anger att ljudtryck inte får vara större än 130dB(A).

Resource Management Act 1991 (resursmedelsförvaltningslag i Nya Zeeland) arbetar med “överdrivet och oskäligt buller”” men specificerar inte en dB-gräns eftersom definitionen
av “överdrivet och oskäligt buller” beror på olika faktorer såsom närhet till grannar, tid på dygnet, område, etc. Följaktligen finns det ingen uppenbar anledning till oro över lagligheten hos Inferno.

 

Kan den förstöra hörseln?

Allting som avger starkt ljud kan skada din hörsel om det inte används korrekt – se bara på din oskyldiga lilla iPod. I en rapport från KTHs tekniska akustikavdelning fastslogs att ljudlarmet var ofarlig och att den frekventa och långvariga exponeringen var det som orsakade skador på hörseln. Ljudlarmet överskrider inte de parametrar som fastställts i den internationellt erkända ISO-standarden för hörselskada orsakad av buller. Rapporten fastställer att man skulle behöva utsättas för ljudlarmet i en minut, på ett avstånd av 1 meter, i 365 dagar, för att löpa en risk på 13 % för hörselskada. De fysiska effekterna av exponeringen försvinner kort efter det att sirenen stängts av.

 

Skrämmer Inferno ljudlarm husdjur?

Ja – lika mycket som människor! Det finns dock inga bevis för att de mer känsliga hörselförmågorna hos vissa husdjur skulle leda till att de skulle få hörselskador. De kommer, precis som tjuven, tvingas lämna det skyddade området så fort som möjligt.

 

Är Inferno ljudlarm svår att installera? 

Nej, det enda du behöver göra är att placera larmet i anslutning till området den ska skydda. 

 

Hur fungerar ljudlarmet?

Inferno ljudlarm skapar ett outhärdligt spektrum av ljud och sänder ut det i 125dB. Detta spektrum är så extremt olidligt att det bokstavligen tvingar inkräktaren att lämna platsen. Ljudgeneratorn producerar ett mycket komplext spektrum som är extremt störande för den mänskliga hjärnan. Den skapar fyra toner samtidigt och får dessa att svänga häftigt och snabbt. Den dynamiska karaktären hos det resoluta spektrumet
gör hjärnan oförmögen att identifiera det och gör att den “stänger av” dånandet – vilket i sin tur gör att endast ett alternativ återstår för inkräktaren – att lämna det skyddade området omedelbart.

 

På vilket sätt är en Inferno ljudlarm bättre än en vanlig larmsiren?

Till skillnad från sirener från vanliga larmsystem, som både kan och ofta blir ignorerade, är Infernos ljudlarm omöjlig att ignorera. Ett vanligt säkerhetslarm är inte mycket mer än en passiv anordning som talar om för inkräktaren att han har blivit upptäckt. Även om det är obehagligt är det absolut uthärdligt – åtminstone under de få minuter som krävs för att få med sig värdefulla föremål. Ställ detta mot Infernos ljudlarm
som utan tvekan låter inkräktaren förstå att han blivit upptäckt, men framför allt aktivt tvingar honom att lämna det skyddade området.

Produkter

Handla

Information