Kom igång

INFERNO ljudlarm® är beprövad och portabel/flyttbar och speciellt lämplig för ytor upp till 75 m2. Speciellt lämpligt för lokaler, komplementhus
eller biytor som t.ex. garage, ateljéer, båthus, fritidshus, gäststuga, verkstäder, förråd, förvaringsytor, riktad skyddsyta eller som skydd för
specifika föremål/objekt eller som tillfälligt förstärkt skydd. 

1) Ladda batteriet För att bibehålla batteriets fulla kapacitet är det viktigt att omgående ladda batteriet direkt vid mottagandet av larmet.

2) Placeringsråd Ta bort tejpen på kardborrebanden och placera enheten mot den tänkta ytan.

 

 

3) Aktivera enheten Tryck på ”ON” knappen på larmdosan en gång och när du hör ett pip så är enheten aktiverad. Upprepa om du inte
hör pip-ljudet första gången. Det finns även en röd diod (liten lampa) i sirenen som blinkar när enheten är aktiverad. Den kan vara svår att se, 
men det är ytterligare indikator.

4) Avaktivera enheten Tryck på ”OFF” knappen på larmdosan och när du hör två pip så är enheten avaktiverad.Upprepa om du är osäker
eller inte hör pipljudet.

5) Programmera telefonnummer i SMS enhet Ladda ner Appen ”Ontech” till din smartphone. Den finns tillgänglig för Apple och Android.
Följ sedan instruktionerna som medföljer i SMS-sändar paketet, eller ladda ner manualen digitalt.

 

Ladda ner:

Monteringsmanual 

Manual SMS-sändare för Apple

Manual SMS-sändare för Android

 

Produkter

Handla

Information